Vektoritason asetukset

Suurin osa asetuksista joita QGIS tarjoaa ovat suoraan tuettuja QFieldissä ilman mitään lisäponnisteluja.

Tyyli

Kaikki QGISin tyylien asetukset ovat suoraan tuettuja QFieldissä. Tämä sisältää kaikki hahmottamistyypit kuten porrastukset, luokittelun, sääntöpohjaisen, 2.5D kuin tietomääritteisen symbologian.

Näyttölauseke

QFieldissä objektit tunnistetaan nimellä. Lauseke generoitaessa tämä nimi voidaan määritellä avaamalla attribuuttitaulu QGISissä ja vaihtamalla lomakenäyttöön. Valitse asianmukainen kenttä tai lauseke luettelossa. Alkaen QGIS 3, tämä voidaan tehdä suoraan: menuselection: Vektoritason asetukset -> Näyttö sivulla.

Näyttölauseketta käytetään myös hakemiseen tasoilta.

Define display expression

Näyttölauseketta käytetään esittämään ominaisuuksia tunnistemerkkijonolla koko QFieldissä.

Ainoastaan luettavat, ei-tunnistettavat ja haettavat tasot

Jotkut tasot projektissa ovat vain visuaalisuuden aikaan saamiseksi. Näitä tasoja ei tulla näyttämään kun käyttäjä näpäyttää tunnistaakseen objektia.

Jotkin tasot toimivat informaatiolähteinä eikä käyttäjän tule niitä muokata. On mahdollista suojata tasot attribuuttien muokkaukselta tai ominaisuuksien lisäykseltä tai poistamiselta.

On myös mahdollista asettaa millä tasoilla voi hakea.

Tunnistaminen, haku ja lukuoikeuksien käyttö ovat konfiguroitavissa, mene Projekti ‣ Projektin ominaisuudet ‣ Tunnista tasot sivulle ja aktivoi valintalaatikoissa vastaamaan haluamiasi toimintaedellytyksiä.

Identify and readonly configuration

Konfigurointi tasoille joilta ei voi hakea ja/tai joilla ei tunnisteta ja/tai joita ei voi muokata.

Lomakkeet ja tiedot

QField luo samanlaisia lomakkeita, muttei samoja kuin QGIS.

Estä ominaisuuslomake

Estä ominaisuuslomakeen asetus on suoraan sovellettu QField lomakkeeseen.

Tietotyökalu

Tietotyökaluja QGISistä tuetaan parhaiden edellytysten mukaan.

Tiedon tyyppi Tuki Huomautukset
Tekstimuokkaus
 • HTML ei ole tuettu
 • Numerosyöttö toimeenpannaan tyypin perusteella.
Valintaruutu  
Arvokartta  
Piilotettu  
Ulkopuolinen resurssi ~ Tätä kenttää käytetään yhdessä kameran integroimista. Vain kuvia voidaan katsoa toistaiseksi. : ref: make_it_grow
Date Time  
Relaation viite  
Relaatiotyökalu  
Muut Anna sen kehittyä, tee siitä omasi

Relaatiotyökalu

Lisätiedon saamiseksi viittaamme relaatiokappaleeseen virallisessa QGIS Dokumentaatiossa.

../_images/relation_editor_widget_list.png

Relaatiotyökalu näyttöö kaikki liittyvät alemmat ominaisuudet listana. On mahdollista lisätä, poistaa tai avata ne.

Listan jäsenten visuaalinen tunnistaminen tehdään käyttäen Display Expression alatasolla.

Avainten käsittely

Since the parents primary keys are used as foreign keys on the referencing child features, these primary keys must be save to use even after the synchronization back to the original data. Therefore we recommend to use stable values such as UUIDs for primary keys.

Child features can be added before the parent is finaly saved - means while adding a parent. But it’s blocked if there is no valid primary key on the parent or the constraints are violated. In case the adding of the parent feature is canceled after there have been some childs added already, the childs are deleted by cascade.

Moni-Moneen relaatiot

On many-to-many relationships, according to the cardinality setting in the QGIS Vector Layer Properties, on adding, deleting or opening an entry in the list effects directly the child layer (on direct cardinality) or the linking table (on many-to-one cardinality).

The second case is usually used when there are additional relation information (e.g. percentage) in the linking table.

../_images/relation_widget_cardinality.png

In case of the many-to-one cardinality on many-to-many relations the Display Expression needs to be set on the linking table.

Ulkoiset resurssit (kuva-asetukset)

”Attachement” työkalua käytetään tallentamaan polku kerätyistä kuvista.

Attachement field settings

Polku tulee asettaa relatiiviseksi. Tämä tarkoittaa että kuvat tallennetaan projektin alahakemistoon, jonne tallennettu linkki tekstikentässä osoittaa.

Kuva näytetään QFieldissä. Klikkaamalla kamerasymbolia käynnistetään kamera päivittämään kuvaa uudella kuvalla.

Picture in QField

Synkronoinnissa on alahakemisto, jossa kuvat ovat, on myös kopioitava.

Vedä ja pudota suunnittelulomake

Ryhmät ja välilehdet Vedä ja pudota suunnittelulomakkeessa ovat tuettuja.

Ehdollinen näytettävyys

Ryhmät voivat olla piilotettuja perustuen lausekkeeseen. Tämä on hyödyllistä kun jotkut attribuutit ovat pakollisia vain tietyissä ehdoissa. Esimerkkinä kuvittele puiden kartoitus. Niistä joistakin voi olla sairaus ja sinulla on lista sairauksista. Jos et halua sotkea lomaketta useilla tiedoilla, tee ryhmä ja konfiguroi ryhmän ”sairaudet” näkyvyyslauseke. Lisää tieto ”sairaus” valintaruudulla. Ainoastaan kun valintaruutu on merkattu tulee käyttäjälle saataville luettelo sairauksista.

Conditional visibility configuration

Ryhmälaatikon konfigurointi joka näytetään ainoastaan jos valintalaatikko ”measure_taken” on merkattu.

Rajoitteet

Attribuuttitiedoilla voi olla rajoitteita. Rajoitteet ovat lausekkeista jotka tulee evaluoida Tosi (tai 1) jotta lomake voidaan tallentaa. Rajoitteet konfiguroidaan tietopohjaisesti ja kuvaus voidaan lisätä näytettäväksi käyttäjälle jos rajoite ei ole täyttynyt.

Constraint configuration

Rajoitteiden, joissa rajoja, konfurointi

Yleiset käyttötapaukset

Et voi antaa suurempaa korkeuden arvo kuin korkein vuori kyseisessä maassa.

"elevation" < 5000

Se on pakollista täyttää muuttujaan.

"identifier" IS NOT NULL

Oletusarvot

Tiedoille voidaan konfiguroida oletusarvo. Oletusarvot lisätään attrimuuttilomakkeella kun digitoidaan uutta ominaisuutta. Ne ovat näkyviä käyttäjälle ja niitä voidaan muokata niin kauan kuin tieto on muokattavissa. Ne perustuvat geometriaan tai lausekemuuttujiin.

Default value configuration

Oletusarvoisen muotoillun päiväyksen konfigurointi

Lisämuuttujat

QFieldissä on lisäksi eräitä lisämuuttujia käytettävissä nykyisen sijainnin tietoihin liittyen.

 • position_coordinate (geometria WGS84:ssa!) : Lon, Lat, Korkeus sensorin jakamana. Ovat käytettävissä huolimatta ettei sensoria ole valittu.
 • position_timestamp (DateTime) : Sijaintitiedon aikaleima
 • position_direction (liukuluku) : Suunta asteissa tosipohjoisesta.
 • position_ground_speed (liukuluku) : Nopeus maan suhteen metriä / sekunti
 • position_magnetic_variation (float) : Eranto eli magneettinen deklinaatio eli neulaluvunkorjaus tarkoittaa kulmaa maantieteellisen pohjoissuunnan (napapohjoinen) ja magneettisen pohjoissuunnan (neulapohjoinen) välillä. Positiivinen arvo osoittaa myötäpäiväistä suuntaa maantieteellisestä pohjoisesta ja negatiivinen arvo osoittaa suuntaa vastapäivään.
 • position_horizontal_accuracy (liukuluku) : Koordinaatin horisontaalinen tarkkuus (metreissä).
 • position_vertical_accuracy (liukuluku) : Koordinaatin vertikaalinen tarkkuus (metreissä).
 • position_vertical_speed (liukuluku) : Vertikaalisen nopeuden arvo metri per sekunti.

Yleiset käyttötapaukset

Lisää sijaintitieto muuttujaksi:

@position_horizontal_accuracy

Lisää tämän hetkinen päiväys ja aika:

now()

Lisää digitoidun viivan pituus:

length($geometry)

Konfiguroi laitteen globaalit muuttujat sekä lisää ne.

@operator_name

Jos haluat määrittää aluekoodin, joka perustuu sijaintiin jossa uusi ominaisuus on lisätty, voit tehdä sen käyttämällä koottua lauseketta:

aggregate( layer:='regions', aggregate:='max', expression:="code", filter:=intersects( $geometry, geometry( @parent ) ) )

Muokattavissa

Tietojen muokkauslippua kunnioitetaan.

Muista viimeiset arvot

QField tarjoaa paljon hienojakoisemman hallinnan viimeksi käytetyille arvoille ja jättää huomiotta QGIS asetukset.

Tarttuminen

Digitoitaessa uusia ominaisuuksia voidaan uudet pisteet saada tarttumaan olemassa oleviin geometrioihin.

Koko konfiguratio voidaan tehdä Projekti ‣ Tarttumisen asetukset (Asetukset ‣ Tarttumisen asetukset versioissa QGIS 2.x).

Tarttumistyypit

Uudet pisteet on mahdollista saada tarttumaan

 • ainoastaan olemassa olevien geometrioiden kärkipisteisiin
 • ainoastaan olemassa olevien geometrioiden segmentteihin
 • olemassa olevien geometrioiden kärkipisteisiin ja segmentteihin

Tasoihin tarttuminen

On myös mahdollista tarttua vain yhdellä monista tasoista.

Tarttumisen herkkyys

Tarttumisen herkkyys voidaan määritellä joko karttayksiköissä tai pikseleinä.

Useimmissa tapauksissa yksiköt tulee asettaa pikseleinä. Olemme saaneet hyviä tuloksia herkkyyden arvolla 20.

3D koordinaatit

GPS laitteet kykenevät mittaamaan korkeuden nykyiselle 2D sijainnille maan pinnalla. Tämä tieto voidaan tallentaa