QFieldSync laajennus

QFieldSync laajennus helpottaa QGIS projektin valmistelua ja pakkaamista QField käyttöä varten.

QFieldSync tukee projektisi valmistelua automatisoimalla seuraavat:

  • Pakolliset vaiheet projektin asetuksissa (esim. Siirrettävä projekti)

  • Peruskartan luominen yksittäisestä rasterista tai karttateemassa määritetystä tyylistä.

  • Offline muokkauksen toiminnallisuuden konfigurointi ja muutosten takaisin synkronointi.

Työnkulku

Nopea yleiskatsaus luettelona tyypillisistä vaiheista:

  1. Luo QField paketti. Tämä on työkopio erillisessä hakemistossa.

  2. Kopio QField paketti kohdelaitteeseen.

  3. Mene ulos ja kerää datat.

  4. Kopioi muokatut tiedot takaisin työasemallesi.

  5. Synkronoi muokatut tiedot tietokantaasi tai tiedostoihisi.

Installation

In QGIS, open the plugin library and search for qfield sync. Select the plugin in the list and click on Install.

../_images/qfield-sync_install.png

Konfigurointi

Projektin konfiguratio on talletettu projektin pää .qgs tiedostossa. Näin on mahdollista esikonfiguroida projekti kerran ja käyttää sitä toistuvasti.

../_images/qfield-sync_configmenu.png

Tason konfigurointi

../_images/qfield-sync_config.png

Projektin konfigurointi-ikkunassa voidaan toiminto määritellä jokaiselle tasolle erikseen. Riippuen tason tyypistä erilaisia toimintoja on käytettävissä.

Kopionti

Taso kopioidaan pakettihakemistoon. Tämä on käytettävissä ainoastaan tiedostopohjaisille tasoille.

Ei toimintoa

Lähetvä taso jätetään koskematta, Tämä on käytettävissä ainoastaan tasoille joissa ei ole tiedostoja kuten WMS, WFS, Postgis ....

Offline muokkaus

Tason työkopio kopioidaan paketin hakemistoon. Jokainen muutos joka on tehty paketoituun projektiin työn aikana tallennetaan muutoslokiin. Synkronoitaessa muutokset takaisin tämä loki suoritetaan uudestaan ja kaikki muutokset suoritetaan myös varsinaisen päätietokantaan. Konfliktien hallintaa ei ole käytettävissä.

Poista

Taso poistetaan työkopiosta. Tämä on käytännöllistä jos tasoa käytetään peruskartassa ja se ei ole käytettävissä paketoidussa projektissa.

Peruskartan konfigurointi

Peruskartta on rasteritaso joka on lisätty alimmaiseksi tasoksi pakatussa projektitiedostossa.

Jos peruskartta valinta on voimassa, peruskartta hahmotetaan aina kun projekti paketoidaan. Kiinnostuksen alue - alue joka hahmotetaan - valitaan paketoinnin aikana.

Peruskartalle on kaksi mahdollista lähdettä:

Taso

Rasteritaso. On hyödyllistä tehdä offline kopio tasosta kuten WMS tai tehddä työkopio tukemattomasta formaatista kuten ECW tai MrSID tasosta.

Karttateema

Karttateema. Tämä on hyödyllistä luoda jos peruskartta perustuu usean tyylitellyn taason yhdistelmästä. Sen jälkenne nämä tasot voidaan poistaa työpaketista eikä niitä tarvitse hahmottaa laitteessa. Tämä säästää levytilaa ja pattereita laitteessa.

Kuvakkeen koko määrittelee spatiaalisen resoluution. Se määrittelee karttayksiköiden lukumäärän pikselissä. Jos karttapohjan koordinaattijärjestelmässä on metri yksikkönä ja koko asetetaan 1:ksi, jokainen rasterin pikseli vastaa silloin laajuutta 1x1m. jos se asetetaan 1000:ksi jokainen rasterin pikseli vastaa silloin 1 neliökilometrin aluetta.

Offline muokkauksen konfigurointi

Jos synkronoi ainoastaan ominaisuudet kiinnostuksen alueella on merkattu, ainoastaan ominaisuudet jotka ovat karttatpohjan alalla pakkaushetkellä, kopioidaan offline muokkauksen työkopioon.

Package for Qfield

Once the project is configured, package it in a folder. This folder will contain the .qgs and the data used in it.

../_images/qfield-sync_package.png

Copy the folder on your device. Open Qfield, open the project and start collecting data.

Make also sure to save the QGIS project using the regular Save As of QGIS as you’ll have to re-open it later when you want to synchronize the changes.

Synchronize from Qfield

When you want to synchronize what you have collected, re-open the project in QGIS (the one you saved with a regular Save As).

Copy the project folder from your device to your computer and use the Synchronize from Qfield menu to synchronize your changes from the protable project to the main project.

../_images/qfield-sync_sync.png