QField käyttäjän opas

Projektin avaaminen

To open a project, tap on Menu button –> Option button –> Open Project.

Select the project you want to open by navigating to it, or use the Recent projects and Favorites directories shortcuts.

../_images/user-guide_open-project.png ../_images/user-guide_open-project-menu.png

Map legend

Open the Main menu and expend the layers list to display the legend of the map.

../_images/user-guide_legend.png

Ominaisuuksien tunnistaminen

Tap on a feature on the map to identify it. If several features are located on the point you tapped (either because there are multiple features really close one to another, or because several layers are overlapping), they will all be listed in the menu that opens on the right of the screen.

../_images/user-guide_identify-feature.png

Tap on one of the listed feature to access its attributes.

  1. Tap the arrows to scroll through all the identified features.
  2. Tap the centre button to center the map on the selected feature.
  3. Tap the edit button to edit the attributes of the selected feature.
  4. Scrool through the sub-menus to access all the attributes.
../_images/user-guide_identify-feature-attributes.png

Tunnistettujen tasojen poikkeukset

Useinkaan ei ole tarpeen kyselllä kaikilta tasoilta. Jotkut tasot voivat sillon esittöö peruskarttaa ja niiden attribuutit eivät silloin ole kiinnostuksen kohteina.

Voit hallita tätä tasolistaa työasema QGISissä Projekti ‣ Projetin ominaisuudet... ‣ Näytä tasojen tiedot ja poistaa merkinnän perustasoilta.

Searching

Tap on the Search button on the top-right corner to search in the layers.

  1. Tap on the name in the result to pan the map on the feature (the feature will be highlighted in yellow).
  2. Tap on the attributes button to open its attributes.
../_images/user-guide_search.png

Switching Map Theme

If you defined map themes for your project in QGIS, you can switch between them using the first drop-down in the Main menu.

../_images/user-guide_maptheme.png

GPS

Lyhyt painallus GPS näppäimestä käynnistää GPS:n ja keskittää nykyisen sijainnin kun sijantitieto on käytettävissä.

Pitkä painallus GPS näppäimestä näyttää GPS Vaihtoehdot valikon.

GPS Vaihtoehdot valikossa voit asettaa sijainnin näytön joka näyttää nykyisen sijainnin joka on vastaa projektin koordinaattijärjestelmän sijaintia sekä sijainnin tarkuustiedot.

../_images/user-guide_gps.png

Muista

Jos näet WGS84 lat/lon tiedot oman projektisi koordinaattitietojen sijaan, et luultavasti ole saanut vielä signaalia.

Ulkoisen GNSS-vastaanottimen käyttö

On mahdollista antaa simuloitu sijainti erillisellä android appsilla qfieldiin. Tähän on useita eri vaihtoehtoja, eräs niistä on Android NTRIP Client

Käyttääksesi tätä on Sinun otettava käyttöön simuloidut sijainnit Android laitteessa.

Digitizing

To start digitizing new features, enable the Edit mode in the main menu (pencil button) and select the layer on which you want to add a new feature (the layer will be highlighted in grey).

../_images/user-guide_digit1.png

Pisteet

Navigate the crosshair in the center of the screen to the desired location and click the + button at the lower right of the screen to confirm the creation of a new point feature.

You can use the keep centered button to force the crosshair to center on your location if you have enabled the GPS.

../_images/user-guide_digit2.png

Viivat ja monikulmiot

Navigate the crosshair in the center of the screen to the desired start of the line or polygon and click the Plus (+) button at the lower right of the screen to add the first node.

Proceed with adding points to form you line or polygon by clicking the Plus (+) button each time you want to add a new node.

Click the Minus (-) button to remove the last added node.

Click the Close (X) button to cancel the feature creation completely.

When you have added a least 2 nodes for a line or 3 nodes for a polygon, a Save button will appear. Click on it to finish your sketch.

../_images/user-guide_digit3.png

Attribuuttilomake

After digitizing a geometry, the attribute form will be displayed if it is not suppressed and the user will be asked to enter the attributes for the new feature. The form which appears allows entering attribute values for the new feature. The checkboxes at the right of every attribute allow for remembering each attribute individually. The next time you will add a feature on the same layer, these attributes will be already pre-filled.

../_images/user-guide_digit4.png

Poista ominaisuuksia

Ominaisuuksien poistaminen on mahdollista vain digitointitilassa.

Poistaaksesi ominaisuuden, tunnista se ensin ja sitten näpsäytä roskakori-ikonia.

Edit the geometry of an existing feature

To complete.