QField - your mobile [Q]GIS solution

QField allows you to efficiently work on your GIS data outdoor.

QField’s optimized user interface for hides the full power of QGIS under the hood.

תפישות

QField עוצב עם מספר תפישות מפתח.

פשטות

הצרכים בשטח אינם זהים לצרכים על מחשב שולחני. המסך קטן יותר, מכשירי הקלט שונים והמשימות שונות.

QField מנסה לעזור למשתמש לבצע את המשימות שהוא צריך מבלי להעמיס על ממשק המשתמש. הכוונה היא שרק משימות שנדרשות לביצוע בשטח ניתון לביצוע מהממשק. כל השאר לא.

זה אומר שכל דבק, כמו עיצוב שכבות, הגדרות טפסים ושאר שלבי הקמת פרוקייטים צריכים להיעשות תחילה על מחשב בו מותקנת תוכנת QGIS.

התאמה ל-QGIS

QField מבוססת על QGIS. היא לא בניה מחדש של QGIS היא באמת משתמשת בספריות קוד של QGIS. מנוע התצגוה הוא זהה לחלוטין לזה של QGIS השולחנית ולכן הפרוייקט יראה זהה במכשיר הנייד ובמסך המחשב.

אם משהו כבר קיים כהגדרות התאמה בפרוייקט QGIS, אין סיבה להמציאו מחדש. לפיכך QField משתמשת באותו יישומון עריכה כמו ש-QGIS השולחנית. אם הפרוייקט כבר מוגדר עם הגרסה השולחנית, הוא אמור פשוט לרוץ על המכשיר הנייד.

זכרו, זוהי רק ה*תפישה*. זה מה שיש לנו בראש כשאנו מפתחים את QField. זה לא אמר שהיא לגמרי בשלה עדיין.

מבוסס מצבים

QField בנויה סביב ”מצבים“. מצבים דומים ל“כלי מפה“ ב-QGIS. מצב מגדיר את המשימה שהמשתמש מבצע ברגע זה. המשמש יכול ”לעיין“ בתוך המידע, או שהוא יכול ”לקלוט“ משהו חדש.